Projecten/Projects

van Omme Home Astrid Home Hoe 't begon/How it started Werkstukken klaar/Finshed Work Toekomstige Projecten.htm BorduurLinks Sanne's borduurpagina Werk van mijn vader Af vader/Finshed dad

Astrid's borduurpagina - Schaar en Naald

Overzicht van de voortgang van de projecten

 

Soms wordt er aan de een gewerkt en dan weer aan de andere. Net waar ik zin in heb.

 

Work in progress page.

I do not work in a specific order. I take the one I like at that moment.

[Midieval] [Gothic] [Her Majesty Telephony] [Medusa] [The Astronomer] [Zodiac 1]
[Hand with reflecting Globe] [Sapphire stocking] [Winter Sampler] [Libelle] [Margriet] [Tower at Stony Wood]

(klik op de afbeeldingen voor een vergroting/click on images for a bigger one)

Midieval

artwork: Shelf van Sprangler

Het gaat zoals het gaat. Druk,  familie bezigheden en werken. Veel redenen, om geen tijd te vinden, om hier wat te schrijven. Ondertussen gaat het borduren wel gewoon door. Zij het in mindere mate, dan voorbije jaren. Dat is in het geheel niet erg. Onze kleinzoon is daar een deel van. Nog een week te gaan, dan krijgt Lucas er een broertje bij.
Ik ben voor dit nieuwe broertje aan het borduren. Midieval Shelf van Spangler. Heerlijke vrolijke kleurtjes.
In augustus,  hebben we dus twee kleinkinderen te slapen. Het word druk in huis. Gezellig hoor.

It's the way it goes. Pressure, family activities and work. Many reasons, in order to find, time to write. Meanwhile, stitching continues. Maybe in a lesser extent than in previous years. That is not bad at all. Our grandson is a part of it. One more week to go, then Lucas gets a little brother.
I am stitching for this new brother. Midieval Shelf from Spangler. Lovely bright colors.
So in August, we have two grandchildren to sleep. It's getting crowded in the house. Cozy though.

Gothic

artwork: Marta Dahlig

11 jan '14 Het is veel te lang geleden dat ik wat geschreven heb. Dat hoort niet, als je een blog hebt.
Dus ik beloof beterschap.
Ik heb veel gewerkt aan Gothic. Vijf bladzijden erbij gedaan. Maar dan komt er een nieuw kleinkind bij  (in Mei), en moet ik haar opzij leggen.
<11 jan '14 >

 

 

Samen met Sanne is er een nieuwe uitgezocht. Midieval Shelf, van Spangler.

Ik denk niet dat ik deze af krijg voor de geboorte. Maar ik kom een eind. 23 bladzijden in 20 weken is zelfs voor mij teveel.

It's been too long since I've been writing. That's not right, if you have a blog. So I promise to do better.
I have worked a lot on Gothic. Five pages was added.
But then comes a new grandchild (in May), and I have put her aside.
Along with Sanne there is a new project sorted out for the new nursery. Midieval Shelf, from Spangler. I do not think I get it ready for the birth. But I will come far. 23 pages in 20 weeks is too much. Even for me.

In de winter is er altijd wat meer tijd dat ik kan borduren. Met mooi weer zijn we meer buiten en sporten we wat meer. Nu is het lekker met chocolade melk en een zelfgebakken koekje om thuis te zijn.
Met Gothic, van Marta Dahlig gaat het voorspoedig. Al weer twee bladzijden klaar.
Er was ook groot nieuws, we worden volgend jaar weer opa en oma. Lucas krijgt een broertje of een zusje. De eerste echo's zijn gemaakt en het kindje groeit voorspoedig.

In the winter there is always more time that I can embroider. With nice weather we are more outside and exercise more. Now it is delicious with chocolate milk and a homemade cookie to be home.
Gothic, from Marta Dahlig goes smoothly. Already two pages done.
There was also great news, we will be back grandparents next year. Lucas gets a little brother or sister. The first echoes are created and the baby is growing well.


23 nov 2013

Ik ben nu precies op de helft met Gothic van Marta Dahlig. Ik ga nu weer bovenaan beginnen. Dan komt er een stuk van het gezicht tevoorschijn. Dat vind ik altijd wel spannend.  Ik heb het poppenhuis van mijn moeder meegekregen, en ik ben een sprei aan het breien. Ook wel weer eens leuk om te doen.

I am exactly  half way with Gothic from marta Dahlig. I'm going to start again at the top. Then a piece of the face will appear. I always find it exciting. I have a dollhouse inherited from my mother, ( she didnt like it anymore) and I'm knitting a blanket. Also fun to do.

<11 okt '13

Schandalig van mijzelf dat ik dit weer op de lange baan schuif. Maar goed, nu dan toch even tijd genomen. Ik heb een flink stuk gedaan. Ik ben al beneden aan de rand geweest. En nu weer een stuk bovenaan begonnen. Ik zie haar sieraden tevoorschijn komen. Leuk om te doen. Alleen wel raar dat het voorbeeld een paarse kleding vertoont maar ik moet het groen maken. Misschien dat het naar de voorkant toe nog veranderd. Ik was nou juist gecharmeerd van de kleur.

Outrageous of myself that I do this again, to slow to show the progress. Anyway, now still just taken time. I have quite a lot done. I've already been down to the edge. And now a top piece started. I see her jewelry emerge. Fun to do. Only strange that the example shows a purple dress but I have to make it green. Maybe the color changed towards the front. Well I was just enamored of the color

19 aug 2013


17 jun 2013

Het proces is langzaam. Vier bladzijden gedaan. Je kan de arm goed zien. Niet als je er bovenop zit, maar wel, nu de foto gemaakt is. Erg mooi.
Het is verleidelijk om eerst het gezicht te doen. Maar ik houd nu eenmaal van verrassingen. Dus ik ga eerst naar beneden. Wel saai maar dat geeft niet. Misschien werk ik dan wel van onder naar boven, om de spanning erin te houden.

The process is slow. Four pages done. You can see the arm well. Not if you are on top, but now the picture is taken. Very beautiful.
It is tempting to first do the face. But I simply love surprises. So I go down first. Well boring but that does not matter. Maybe I do work from bottom to top, in order to keep up the tension.

Her Majesty Telephony

Artwork Jacek Yerka

Het is Her Majesty Telephony van Jacek Yerka. Met een douchekop als hoorn en een klein blikken torretje als bel. De parels die uit de jurk komen. Echt Dali like.

It is Her Majesty Telephony from Jacek Yerka. With a shower as horn and a small tin beetle as an bell. The pearls come from the dress. Really like Dali.

15 apr '12 >

telefoon1.jpg (84686 bytes)
   
   

Stocking 'Sapphire'

van
Cari Buziak


Celtic Art

Na de Madonna is het wel wennen aan een ander kerstproject. Ik was er voor mezelf eigenlijk nog niet helemaal uit wat ik wilde. Deze kerstsok is een tussenweg naar iets groter. Ik ben ook helemaal weg van de Sleigh Ride van Morrissey. De sok is leuk om te maken hoor. Deze sok is de Sapphire van Cari Buziak. 

After the Madonna is it, to get used to one another Christmas project. It was for me really not sure yet what I want. This Christmas sock is a middle ground for something greater. I also love the Sleigh Ride by Morrissey. The sock is fun to make though. This sock is the Sapphire of Cari Buzaik.

Astrid's borduurpagina stocking update 19 dec 2010
19 dec 2010

Astrid's borduurpagina stocking update 19 dec 2010 <6 jan '11

 

26 jan '11 >

Astrid's borduurpagina stocking update 26 jan 2011

27 maart '11 >

 

stocking5.jpg (44665 bytes)  

Medusa

Oorspronkelijk kunstenaar:

Astrid's borduursite - L.A. Williams

L.A. Williams

Ik ben aan een nieuwe begonnen om mee te nemen op vakantie. Je bent toch eerst veel met de achtergrond bezig. Dan kan er ook niet veel mis gaan. Het is Medusa van L.A. Williams. Het is een hele grote. Maar dat vind ik niet erg. Ik zal genoeg voorraad 3371 meenemen want daar bestaat de achtergrond voornamelijk uit.

A new start to take with me on Holiday. There is a lot of the background to do first. There's not much to do wrong. It is Medusa of LA Williams. It is a big one. But I do not mind. I will bring enough 3371 because that is the background mainly.

<30 mei '10

27 Jun '10 >

19 Jul '10 >

8 Aug '10>>

<7 Jan '11

Het is wel lang geleden dat ik geschreven heb. Maar je moet maar zo denken dan ben ik dus aan het borduren. Ik heb deze maand aan de Medusa van LA.Williams gewerkt. Ik ga een maand aan een project werken en dan wissel ik om. Als je dat om de week doe dan ben je er weer uit. Intussen heb ik ook even aan de kerstsok gewerkt voor de Christmas SAL van HAED. Iedere 24e en 25ste van de maand is dit. Die was vorig jaar erg in de vergeethoek gekomen. Maar Denise heeft iedereen weer wakker geschud.

It is long since I wrote. But you should think so, I am stitching. I got this month worked at the Medusa of LA.Williams. I go one month working on a project and then I switch. If you do that every week you're out again. Meanwhile, I also briefly worked at the Christmas stocking from the Christmas SAL of HAED. Every 24th and 25th of the month. That was last year really came into oblivion. But Denise has shaken everybody up.

 

29 Jan '11 >

medusa1.jpg (58869 bytes)
Astrid's borduurpagina - Medusa update 6 maart

<6 Maart '11
Een hele week aan maar twee kleuren gewerkt. Het gaat wel heel snel maar is erg saai. 7315 steken gedaan. Volgende week heb ik vast de onderkant bereikt. Dan kan ik weer naar boven om aan haar haren te werken. Dan ga ik weer verder naar benden en komt er meer van haar lichaam te zien. Daar verheug ik me dan maar alvast op. 1 April ga ik weer verder met First Rose dus ik wil wel al wat kunnen zien aan de bovenkant. Het gaat wel lukken.

A whole week only used two colors . It's very fast but is very boring. 6315 stitches done. Next week I probably reached the bottom. Then I can back up to her hair. Then I go back down and there is more to see of her body. I found joy in it already. 1 April I will continue with First Rose so I would do anything to see the top wil appear. It can do it

13 mrt '11 >
In een week een bladzijde af. Nou dat is zelfs voor mij toch wel stevig aanpoten. 7315 kruisjes. Volgende week wel wat langzamer denk ik. Een beetje meer confettie. Bovenaan de pagina de derde rij van rechts. Het is allemaal haar haar. Ik denk niet dat er in deze rij naar beneden haar gezicht al tevoorschijn komt. Maar dat geeft niet. Ik ben door de eerste zure appel van achtergrond heen.

In one week one page done. Well that's even for me surely hard solid work. 7315 crosses. Next week a bit slower I think. A little more confetti. Top of the page, the third row from the right. It's all her hair. I do not think in this line down her face appears. But that's okay. I'm through the first hard and boring background.

medusa4.jpg (29324 bytes)

13 mrt '11 >
 

The Astronomer

Oorspronkelijke kunstenaar

Astrid's borduurpagina - The Astronomer link to Myles Pinkney

Astrid's borduurpagina - The astronomer

Tegelijk begonnen met Sifter, heel anders en met veel detail en dat met 120 kleuren. Werk hier wel met plezier aan want je kan al bordurend snel zien waar je mee bezig bent.

I started this one together with Sifter, completely different with a lot of details and 120 colors. I love to work on this one because you can see easily what item you are doing.

 

20 Okt '09 >

 

 

Astrid's borduurpagina - the Astronomer update Okt 2009  
     

The Zodiac

Oorspronkelijke kunstenaar
Ciro Marchetti

Astrid's borduurpagina - klik voor een grotere afbeelding van Zodiac 1

Wat een kleuren!
Lijkt me zo leuk om aan te werken. Vandaar dat ik er al mee ben begonnen op 15 september '08

Beautiful colors! It is just asking me to start working on this one, So that is what I did on 15 th,, Sep '08

 

15 Sep '08 >

 

 

Astrid's borduurpagina - klik voor een grotere afbeelding van Zodiac 1

 

19 Nov '08 >

Astrid's borduurpagina - klik voor een grotere afbeelding van Zodiac 1 WIP

Astrid's borduurpagina - klik voor een grotere afbeelding van Zodiac 1 <24 Jan '09

11 Mar '09 >

Astrid's borduurpagina - klik voor een grotere afbeelding van Zodiac 1 (11-03-09)

Tower At Stony Wood

Oorspronkelijke kunstenaar
Kinuko Y. Crafts

Ik was gegrepen door dit werk. Nadat ik het borduurwerk gekocht had kwam ik er achter dat het een roman is, geschreven door Patricia A. McKillip.

Samen met Denise uit Louisville (Kentucky) ben ik hieraan begonnen op basis van 500 steken per week.

I was thrilled by this work. After I had bought this work I discovered that it was based on a novel from Patricia A. McKillip.
I started this work together with Denise from Louisville (Kentucky) on a 500 stitches per week basis.

26 oktober '07 >

 

Astrid's borduurpagina - voortgang Tower at Stony Wood  

Hand with Reflecting Globe
(Cross Stitch Collectables)
Borduurwerk Hand with reflecting Globe; Klik voor een vergroting
Borduurwerk Hand with reflecting Globe; Klik voor een vergroting
Eerste opzet/First set-up
M.C. Esher: Hand met spiegelende bol

Hand met spiegelende bol is door M.C. Escher gemaakt in 1935 (Litho)

'Ik probeer in mijn prenten ervan te getuigen, dat wij leven in een schone, geordende wereld, en niet in een normloze chaos, zoals het soms lijkt.'

M.C. ESCHER

Hand with the reflecting globe is original created by M.C.Escher (1935)

'In my painting I want to reflect that we live in an clean, orderly world, and not in a disorderly chaos, as it sometimes looks like.

M.C. ESCHER

 

Winter sampler  
Winter Sampler - klik voor een grotere afbeelding

Typisch iets voor de Kerst/Typical something for X-mas.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Dit was ik even helemaal zat maar  komt wel weer een keer boven water.

Margiet borduren uit 1998

I had it with this one, but it will be back sometime......

Margiet stitching chart - 1998

Meer jaren project

Werkje uit de Libelle. Dit is echt zo'n meer jaren project, waar ik zo af en toe eens aan werk.

Chart from magazine 'Libelle'. I work on this one very irregular, so it is a typical multiple year project.

Dit zijn weinig kleuren en vergen niet veel concentratie. Makkelijk om buiten aan te werken als de zon lekker schijnt.

Not to much different colours. Itís an simple chart and you can easily combine it with something else. Nice to work on outdoors when the sun is shining.

van Omme Home

Voor site info: ger@vanomme.com
Voor borduurinfo: astrid@vanomme.com