ThreeWorlds

van Omme Home
Omhoog/Up
ThreeWorlds
First Rose
Train of Dreams
Sifter
Madonna
Fire Fly
The Gatekeeper
Isabella
Dragon Message
Our Lady
Merlijn & Arthur
Watergarden
Dali - disintegration of persistence of memory
Enchantment of Winter
Royal Holiday
Veldbloemen/Fieldflowers
Circle of Fire
Les Confitures
Orchideeen/Orchids
Amarilles
Wildlife art
Baby Leeuwtles/Baby lions
Arabische vrouw/Arabic women
Rozen werkstukjes/Roses

ThreeWorlds.jpg (133315 bytes)

Three Worlds
(1955)

Artist: M.C. Escher

 


Escher zelfprotret 1929

Het nieuwe werk is, Three Worlds van MC. Escher. Er zit onderaan het werk een koi Karper. Deze is dan ook voor mijn zoon Ivan. Ik begon er vorig weekend aan. Er zit veel kreinik 032 in. In het lichtere gedeelte. Leuk om te zien. Ik verzamel nog niet zo lang alle draadjes. Het eerste glas, is van de First Rose. Deze zit propvol. Het glas van Escher zal niet zo kleurrijk zijn. Het zijn maar 16 kleuren.

The new work, Three Worlds of MC. Escher. There is a koi carp down at the work. This is for my son Ivan. I started last weekend. There is much kreinik 032 in the lighter part. Nice to see. I collect all the wires, not so long yet. The first glass of the First Rose. This is packed. The glass of Escher will not be so colorful. They are only 16 colors.

Na een week zwart-wit borduren heb ik een pagina klaar. Het is weer eens wat anders dan al dat groen. Wel leuk om te doen. Ik ga nog een pagina naar beneden. Ik ben benieuwd naar de vissenkop. Bijna Kerstmis. Heerlijk weekend met familie.

After one week Stitching black and white, I have a page ready. It's something different than all the green. Nice to do. I go one page down. I am curious about the fish. Almost Christmas. Wonderful weekend with family.

16 dec '11

Astrid's borduurpagina Escher - 3worlds update Dec'11
Astrid's borduurpagina Escher - 3worlds update jan'12 Niet zoveel kunnen borduren vanwege een armblessure. Toch nog wat gedaan..

 

Due to an arm injury not done that much.

 

31 jan '12

 

De tweede bladzijde van de tweede rij, loopt alweer naar het einde. Ik was bang dat de weinig kleuren me tegen zouden staan. Maar niets is minder waar. Het verveelt niet. Er zit ook veel Kreinik tussen. Dat glinstert zo mooi.

The second page of the second row, runs again until the end. I was afraid that the few colors would stand against me. But nothing is less true. It is not boring. There's also a lot between Kreinik. That glistens so beautifully.

28 feb '12

Astrid's borduurpagina Escher - 3worlds update feb'12
Astrid's borduurpagina Escher - 3worlds update Maart '12

31 maart 2012

 

Eindelijk de vis. Zo goed als op de bodem, waar vissen nu eenmaal veel rondhangen. Doordat het hier in Nederland twee weken al aardig weer is heb ik minder tijd om binnen te borduren. Maar dat geeft niet. Tuinieren is ook leuk. De bloesem van de pruimen boom staat volop in bloei. Veel aan het fietsen met mijn nieuwe fiets. Het is ook wel het enige aan bewegen wat ik kan. Het lopen is nog steeds een ramp. Die peesontsteking wil maar niet overgaan. Volgende week krijg ik steunzolen. Ik hoop dat, dat wat verlichting brengt.

Finally the fish. Almost at the bottom, where many fish simply hang out. Because it is two weeks of nice weather, here in the Netherlands, I had less time to stitch. But that's okay. Gardening is also fun. The blossom of the plum tree is in full bloom. Did many bike rides with my new bike. It is also the only thing I can move on. Walking is still a disaster. The tendon inflammation would not go away. Next week I get orthotics. I hope that brings some relief

Ik ben met de laatste bladzijde van deze rij klaar. Nu ga ik weer aan de volgende beginnen. De karper komt mooi in beeld. Ondanks dat ik het een mooi project vind, ben ik toch even aan een nieuwe begonnen. Ik kon het niet weerstaan. Wat een leuke.
Het is Her Majesty Telephony van Jacek Yerka. Met een douchekop als hoorn en een klein blikken torretje als bel. De parels die uit de jurk komen. Echt Dali like.
 

I am with the last page of this row ready. Now I go to the next row. The carp is beautiful in the picture. Although I find it a nice project, I have just a new start. I could not resist. What a fun.
It is Her Majesty Telephony from Jacek Yerka. With a shower as horn and a small tin beetle as an bell. The pearls come from the dress. Really like Dali.

Astrid's borduurpagina - Three Worlds update April

15 april 2012

Astrid's borduurpagina - Three Worlds update April

27 april 2012

 

In de afgelopen twee weken heb ik een bladzijde gemaakt. Wel veel stukken hetzelfde. Dat werkt snel. Nu het lijf van de vis. Ik heb niets gedaan aan de telefoon van de majesteit.
Ik ben deze week twee keer naar de fysiotherapie geweest, voor mijn voet. Ik krijg een aantal shock wave behandelingen. Dat is met een apparaat die trillingen maakt, en een hertz door de pees stoot. Daarmee moet de verkalking van de pees weggaan. Het is wel een pijnlijke behandeling. Maar met een goed eindresultaat hoop ik.

In the past two weeks I made a page. However, many pieces the same. It works fast. Now the body of the fish. I did nothing on the majesty Telephony.
This week I've been twice to the physical therapy for my foot. I get a number of shock wave treatments. This is a device that creates vibration, and shock hertz through the tendon. This should leave the calcification of the tendon. It is a painful procedure. But with a good end result I hope.

Oei, het is al een maand geleden dat ik geschreven heb. Eigenlijk te lang, maar het is voorbij gevlogen. Ik ben gebleven aan de onderkant van het werkstuk. Ik vond het leuk om de vis af te maken. Het gaat wel langzamer dan ik wil. Over 4 maanden worden we oma en opa en dan heb ik nog minder tijd. Ik moet het maar van me af zetten want tenslotte zijn er mooiere dingen in de wereld. Maar ja, het blijft zo leuk om te doen.

Oops, it's been a month since I wrote. Actually too long, but it has flown by. I left off at the bottom of the workpiece. I liked the fish to finish. It's going slower than I want. In about 4 months we are grandparents and I have even less time. I just have to turn away from it because after all there are better things in the world. But, it's still so fun to do.

Astrid's borduurpagina - Three Worlds update mei
21 mei 2012

Astrid's borduurpagina - Three worlds update Juni
22 juni 2012

De karper bijna helemaal in beeld. Nu nog de laatste rij aan de zijkant omhoog. Dan is de volle breedte bereikt. Een bladzijde in de week, lukte me net niet. zo veel andere dingen te doen. Ook de tuin heeft aandacht nodig. Vorige week waren we twee dagen aan het klussen, bij Ivan en Sanne thuis. Behangen en een nieuwe vloer. Het is erg mooi geworden. Nu nog de meubeltjes, en dan kan er een nieuw klein mensje in slapen. Nog maar 13 weken. Het gaat zo snel. (de witte stippen op de foto is de zon die door de gordijnen piekt).

The carp is almost completely in the picture. Now the last row on the left side up. Then the full width is reached. A page a week, I just could not achieve that. So many other things to do. The garden needs attention. Last week we were two days doing home improvements, at Ivan and Sanne's home. Wallpapering and a new floor. It is very nice. Next the furniture, and then a new little person can sleep in it. Just 13 weeks to go. It goes so fast. (The white dots in the picture is the sun that peaks through the curtains)

Mijn project van Escher heeft nu de staart van de vis erop staan. Ook is dit de laatste pagina van de onderkant. Nu werk ik naar boven.

My project Escher now has a tail of the fish on it. Also this is the last page of the bottom. Now I work upwards.

 

Astrid's borduurpagina - Three worlds update Juli

Eindelijk eens een update. Het is een gevecht met de tijd. Ik heb nog 37 dagen, en dan moet hij klaar zijn. 1 december moet hij naar de lijstenmaker. Ivan's verjaardag is 31 December, maar de lijstenmaker gaat altijd de laatste twee weken van December dicht.
Nog 20.000 kruisjes, dat is een geteld gemiddelde van 540 kruisjes per dag. Dat moet normaal wel lukken. Maar je hebt wel eens van die dagen.
Als het lukt, ga ik weer eens verder met de kerstsok. Ik maak daar geen haast mee hoor.
Met onze kleinzoon gaat het geweldig. Hij groeit lekker en bezorgt zijn ouders wakkere nachten. Als je nog maar vier weken oud bent, mag dat wel.

Finally an update. It is a battle with time. I have another 37 days, and then it must be ready. December 1, it must be at the framer. Ivan's birthday is 31 December, but the framer is always the last two weeks of December closed.
Still another 20,000 crosses, which is an average count of 540 stitches per day. This should normally be fine. But you do have some of those days.
If it works, I go a little further with the Christmas stocking. I make it no hurry though.
Our grandson is great. He grows nice and gives his parents awake nights. If you're only four weeks old, you should though.

Na een week van veel borduren heb ik hem dan af. Three Worlds, voor mijn zoon Ivan. Hij heeft een vijver met Koi karpers. En ik vond dit ontwerp wel goed bij hem passen. In December vorig jaar ben ik er mee begonnen. In de zomermaanden een kleine onderbreking. Met maar weinig variatie aan kleuren, vond ik het aan het einde wel zwaar. Volgende week ga ik naar de lijstenmaker om er een mooie lijst bij te zoeken. Ivan is jarig op de laatste dag van het jaar. Ik hoop dat hij er veel kijk plezier aan heeft.

After a week of much stitching it's done. Three Worlds, for my son. He has a pond with Koi carp. And I found this design fit well for him. December last year I started it. In the summer months a small break. With little variation in color I found it at the end heavy. Next week I go to the framer to look for a nice frame. Ivan's birthday is on the last day of the year. I hope he has a lot of fun to look at it.


18 nov 2012


17 dec 2012

Eindelijk terug. De lijst was niet op voorraad, dus het was maar net op tijd terug. Ivan is morgen jarig. Sanne heeft al een plaatsje aan de muur in gedachten. Hij is best groot. 55 x 75 cm. Ik zal kijken of ik een foto maak met Ivan erbij.

Finally back. The list was not in stock, so it was only just in time. Ivan's birthday is tomorrow. Sanne has a spot on the wall in mind. He's pretty big. 55 x 75 cm. I'll see if I can make a photo with Ivan and the Escher.

     

van Omme Home

Voor site info: ger@vanomme.com
Voor borduurinfo: astrid@vanomme.com