The Gift
Overzicht werk klaar The Wind In The Stone Shaman The Astronomer Cry of the Icemark The Gift Dragons Eye Crystal Of Enchantment Still Life & Street Castrovalva Snakes Flight of the Lynx Wildwood Dancing Passion of the Tiger Wolf Mistress Earth Inka Merlijn Egypt Garden Orchideeen

 

Astrid's borduurpagina - The Gift

THE GIFT

Artwork
Bob Byerley

December 2010, mijn vader is begonnen aan 'The Gift' van Bob Byerley. Hij moet hem zijwaarts maken omdat het anders met geen mogelijkheid op zijn borduurstandaard past. Dus hij heeft ook alle tekens aan moeten passen. Maar na al deze veranderingen is hij begonnen. Je kan een kist zien, en een hand van het jongetje. Erg leuk om dit zo te zien verschijnen.

My father has started the Gift of Bob Byerley. He must make him sideways as it fits otherwise with no possibility at his embroidery stand. So he has all the characters have to adjust. But after all these changes he started. You can see a chest and a hand of the boy. Very nice to see it appear this way.

thegift.jpg (403387 bytes)
Astrid's borduursite - The Gift update 9 jan '11 9 jan '11

 

26 jan '11

Astrid's borduursite - The Gift update 9 jan '11

24 feb '11

 

24 feb '11

Als mijn vader belt of dat ik even tijd heb, dan weet ik wel hoe laat het is. Dan heeft hij een rij af van het project. En nu was dat ook zo. Vanmiddag kwam hij langs zodat ik een foto kon maken. Het word al echt heel mooi. De trotse jongens met hun motorfiets. En strakjes komt de gulle gever er ook bij te staan.

If my dad calls me, if I have some time left, then I know what time it is. Then he has a row of the project finished. And it was true. This afternoon he passed by so I could take a picture. It is really beautiful. The proud boys with their motorcycle. And soon comes the generous giver in the picture.

Astrid's borduurpagina - The Gift update 17 maart

10 Apr '11

Mijn vader gaat als een speer. Nog twee rijen, dan is het klaar. Hij heeft over deze rij vier weken gedaan. Dus over negen weken zal hij er wel zijn. Niet te geloven hoor. Maar dan gaan we er nog een oud lijkende lijst bij zoeken. Want dat past wel vind ik.

My father goes like a spear. Two more rows, then it is ready. He has done four weeks of this line. So about nine weeks he will be there. Unbelievable though. But then we still had to find an old-like list. Because I do think that fits.

05 mei '11

Mijn vader is bij mij langs geweest. Hij heeft weer een rij af. Wat gaat die man snel zeg. Nog een laatste rij dan heeft hij dit project af. Ik heb er twee detail foto's bijgedaan. Dat de jongens met de motorfiets aan het sjouwen zijn. En de gulle gever, die duidelijk in zijn nopjes is. Bij zijn knieen kan je het hondje zien. Precies zo'n hondje als we jaren gehad hebben. Spike heette het beestje.

My father has been visited me. He has another row finished. He is fast. One last row to go. I have two detail photos added. That the boys with there gift are pleased. And the generous giver, who is clearly delighted. Next to his knees, you can see the dog. Just such a dog we have had. Spike was her name.

thegift5.jpg (72653 bytes)

thegift4.jpg (74824 bytes)thegift6.jpg (114352 bytes)

 

27 mei '11

Het is gelukt. 205700 kruisjes in 168 dagen. Gemiddeld 1224 kruisjes per dag.
Ruim op tijd. We zijn vanmorgen naar de lijstenmaker geweest. De lijst vinden wij wij wel bij het ontwerp horen. Het lijkt op ijzer wat gebladderd is. Eerst hadden we een lijst wat leek op een oude plank. Deze paste er ook goed bij. Over twee weken is hij klaar. Dan laat ik hem uiteraard zien.
Ik heb maar een bladzijde gedaan deze maand van de Medusa. Staat in geen verhouding met wat mijn vader presteert. Onze andere hobby nam veel tijd in beslag. Op de tweede foto ben ik bezig om te kijken wat mijn vader allemaal nodig heeft voor het volgende project. Cry of the Icemarc from Kinuko Y Craft.

It worked. 205700 crosses in 168 days. 1224 average crosses per day.
Plenty of time. This morning we've been to the framer. The frame we picked, really belong to the total design. It resembles iron that is blistered. First we had chosen a frame of what looked like old wood but the metal look was the favorite. About two weeks it is ready. I let it see of course.
I only did one page this month of the Medusa. Bears no relation to what my father performs. Our other hobbies took a more time. On the second picture I'm trying to see what my father needed for the next project. Cry of the Icemarc from Kinuko Y Craft.

 

thegift8.jpg (77110 bytes)

medad.jpg (43879 bytes)

van Omme Home

Voor site info: ger@vanomme.com
Voor borduurinfo: astrid@vanomme.com